آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر  48قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 52 ) : 
برنامه کلاسی دوره هتلداری 23 آذر : راهنمایان ایرانگردی و جهانگری 

فریبا امین فرقانی
مهرداد صادقی محمدی 
سامان عالیشاهی
یاسمن نیکزاد

آشپزی 

سید پوریا بطحائی
نسیم ترانه
مهری حسینی اقدم


قابل توجه دانشجویان گروه عصر دوره مدیرفنی 48قابل توجه دانشجویان گروه صبح دوره راهنما 53
قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر  48قابل توجه کلیه مراجعه کنندگان و فراگیران گرامی : 


به اطلاع می رسا

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53

برنامه کلاسی دوره هتلداری 9 آذر : 

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48
قابل توجه دانشجویان گروه عصر دوره راهنما 53

قابل توجه دانشجویان گروه صبح دوره راهنما 53قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53

کلاس روز چهارشنبه مورخ 1 آذر ( جغرافیا  ) برگ

برنامه کلاسی دوره هتلداری 2 آذر : راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 
عاطفه افشار
محمد حسن جواهری
فاطمه خدیری لک پور 
محبوبه شفائی پور سرمور 
مریم ضرغام ایناللو 
وحید کهنوجی
سید باقر مصطفوی کاشانی
سارا مظاهری
سحر همتیان زاده 


مدیریت فنی برنامه کلاسی دوره هتلداری 25 آبان : 
دانشجویان گرامی دوره 53 ( صبح و عصر ) : 

کلاس امروز 22 آبان  میراث فرهنگی ( خانم دکتر معانی ) متاسفانه  تشکیل
نخواهد


 
گروه  عصر 48
<
 
گروه  پنج شنبه 48
قابل توجه کلیه مراجعه کنندگان و فراگیران گرامی : 

به اطلاع می رساند موسسه در روز شنبه مورخ 27 آبان 1396 تعطیل می باشد .
لینک کانال موسسه : 
https://t.me/AAAAAEEeqYYp6jIqCkQOeA
 
گروه  عصر 53 
گروه  عصر 53


 
گروه  صبح 53

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53

 
دعوت به همکاری در مرکز طبیعت گردی مارکوپولو
 
مرکز طبیعت گردی مارکوپولو از افراد علاقمند واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
 
نیروهای مورد نیاز:
-کارآموز فروش و بازاریابی تورهای طبیعت گردی
-  کارشناس فروش و بازاریابی تورهای طبیعت گردی داخلی
-  کارشناس فروش و بازاریابی تورهای طبیعت گردی خارجی
-  راهنمای تورهای طبیعت گ


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48


برنامه کلاسی دوره هتلداری 11 آبان : قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر       

                                                             


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 


دستورالعمل انجام مصاحبه زبان فارسی

قابل توجه فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10